Wie zorgt er voor mijn partner als ik er niet meer ben? Levenseinde-coach Marion helpt u dergelijke vragen te beantwoorden

Geef vragen en zorgen een plek met levenseinde-coaching

Vindt u het moeilijk om over uw laatste levensfase en uw overlijden na te denken? Of zit u met zorgen en vragen, waar u met uw naasten niet uitkomt? Dan geeft een gesprek met een coach u de rust om de situatie van verschillende kanten te bekijken en voor uzelf duidelijkheid te scheppen.

Wanneer u geconfronteerd wordt met het aanstaande levenseinde van een geliefde, kan het lastig zijn om uw zorgen met diegene te bespreken. Soms verschilt u op sommige punten van mening. Een coach kan u helpen zaken op een rijtje te zetten en het gesprek met iemand aan te gaan.

Met een coach kunt u:

 • Voor u zelf in beeld brengen wat uw vragen en zorgen zijn;
 • wat u beslist zou willen regelen, voor het te laat is;
 • uitzoeken wat u het liefst zou willen;
 • wat er voor nodig is om dat te bereiken;
 • hoe u dat kunt aanpakken.

Levenseinde-vragen die aan de orde kunnen komen:

 • Weet ik hoe lang ik nog (ongeveer) te leven heb, of niet?
 • Hoe kan ik zo lang mogelijk zelf de regie houden over mijn leven?
 • Wat is voor mij een fijne, veilige plek om te wonen?
 • Welke medische behandeling wil ik (nog) ondergaan?
 • Wat is ‘af’ in mijn leven, en wat moet nog worden afgerond?
 • Wat wil ik zo lang mogelijk vasthouden, en wat kan/wil ik loslaten?
 • Welke zorg heb ik nodig?

 • Hoe kan ik mijn sociale contacten blijven onderhouden, en/of nieuwe opbouwen?
 • Wie heeft/hebben mij nog nodig?
 • Wie zorgt er voor mijn partner, als ik er niet meer ben?
 • Wie zorgt er voor mijn gehandicapte kind?
 • Hoe wil ik mijn nalatenschap regelen? Wie wil ik uitleggen wat mijn overwegingen daarbij zijn?
 • Wie moeten daar van op de hoogte zijn?
 • Kan ik sterven, in lijn met hoe ik heb geleefd?
 • Wat past bij mijn geloofs- en/of levensovertuiging?

Overtuigingen die kunnen meespelen in uw overwegingen:

 • Mag ik zelf, autonoom, beslissen over mijn levenseinde, of is dat egoïstisch?
 • Ben ik wel in staat om zelf zulke beslissingen te nemen?
 • Wie doe ik verdriet?
 • Welke zorg/hulp mag/wil ik van mijn naasten vragen?

Wat u mogelijk wilt regelen:

 • Verhuizing of een woningaanpassing
 • Gesprek met uw huisarts en/of zorgverlener(s)
 • Gesprek met uw naasten
 • Volmacht voor het regelen van (financiële) zaken
 • Volmacht voor het nemen van medische beslissingen.
 • Wilsverklaring (behandelverbod en/of euthanasie verzoek)
 • Testament
 • Codicil
 • Uitvaart

Heeft u vragen over het levenseinde?

Vragen over de dood, erfenissen, terminale ziekten of euthanasie zijn niet altijd makkelijk te beantwoorden. 

Met coaching 
vindt u nieuwe inzichten en schept u duidelijkheid.

Zo bent u in staat zelf beslissingen te nemen. Maak de keuze voor een gesprek met een coach, dan kunt u zelf uw keuzes maken en ook aan anderen uitleggen wat u wilt.

Ook is er de mogelijkheid tot mediation, wanneer u een conflict heeft met naasten of medici over uw wensen.